ID Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od▲ Platná do Datum vytvoření záznamu
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
47 Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR A332 Ano 26.03.2012 00:00 02.09.2019 11:44
27 O integrovanném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů A337 Ano 15.06.2012 00:00 02.09.2019 08:46
29 Požární ochrana A341 Ano 22.06.2012 00:00 02.09.2019 08:51
15 Územní členění státu A423 Ano 03.08.2012 00:00 29.08.2019 13:46
37 Sčítání lidu, domů a bytů A687 Ano 01.08.2014 00:00 02.09.2019 09:02
44 Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu A1045 Ano 01.03.2015 00:00 02.09.2019 10:50
34 Památková péče A434 Ano 01.04.2015 00:00 02.09.2019 08:58
28 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů A338 Ano 01.07.2015 00:00 02.09.2019 08:48
30 Obecní zřízení (zákon o obcích) A343 Ano 01.07.2016 00:00 02.09.2019 08:52
41 Ochrana zemědělského půdního fondu A1283 Ano 16.11.2016 00:00 02.09.2019 09:10
5 Vzor - Zpracování analýzy agend veřejné správy s ohledem na využívání prostorových dat O24 Ano 01.01.2017 00:00 01.12.2017 00:00 01.03.2019 16:21
32 Policie České republiky A418 Ano 16.01.2017 00:00 02.09.2019 08:54
24 Systém základních registrů A100 Ano 03.03.2017 00:00 02.09.2019 08:28
11 Základní registr - registr osob A102 Ano 01.06.2017 00:00 29.08.2019 13:31
49 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů A304 Ano 01.07.2017 00:00 02.09.2019 11:48
38 Státní statistická služba A688 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:03
43 Zeměměřictví A1181 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:56
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44
46 Geologické práce A560 Ano 09.10.2017 00:00 02.09.2019 11:27
23 Hospodaření s majetkem státu A24 Ano 19.10.2017 00:00 02.09.2019 08:25
48 Zajišťování obrany České republiky A1441 Ano 27.11.2017 00:00 02.09.2019 11:45
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08
51 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy A1401 Ano 19.04.2018 00:00 04.09.2019 09:50
35 Podpora regionálního rozvoje A561 Ano 28.05.2018 00:00 02.09.2019 08:59
20 Pozemní komunikace a silniční správní úřady A1381 Ano 30.05.2018 00:00 30.08.2019 07:33
50 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) A1381 Ano 30.05.2018 00:00 04.09.2019 09:48
25 Základní registr - registr obyvatel A101 Ano 27.06.2018 00:00 02.09.2019 08:37
16 Pozemkové úpravy A1025 Ano 02.07.2018 00:00 29.08.2019 13:56
31 PVS - Portál veřejné správy A344 Ano 03.07.2018 00:00 02.09.2019 08:54

Nalezeno 31 z 31 záznamů.