ID Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu▲
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08
11 Základní registr - registr osob A102 Ano 01.06.2017 00:00 29.08.2019 13:31
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
15 Územní členění státu A423 Ano 03.08.2012 00:00 29.08.2019 13:46
16 Pozemkové úpravy A1025 Ano 02.07.2018 00:00 29.08.2019 13:56
20 Pozemní komunikace a silniční správní úřady A1381 Ano 30.05.2018 00:00 30.08.2019 07:33
23 Hospodaření s majetkem státu A24 Ano 19.10.2017 00:00 02.09.2019 08:25
24 Systém základních registrů A100 Ano 03.03.2017 00:00 02.09.2019 08:28
25 Základní registr - registr obyvatel A101 Ano 27.06.2018 00:00 02.09.2019 08:37
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44
27 O integrovanném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů A337 Ano 15.06.2012 00:00 02.09.2019 08:46
28 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů A338 Ano 01.07.2015 00:00 02.09.2019 08:48
29 Požární ochrana A341 Ano 22.06.2012 00:00 02.09.2019 08:51
30 Obecní zřízení (zákon o obcích) A343 Ano 01.07.2016 00:00 02.09.2019 08:52
31 PVS - Portál veřejné správy A344 Ano 03.07.2018 00:00 02.09.2019 08:54
32 Policie České republiky A418 Ano 16.01.2017 00:00 02.09.2019 08:54
34 Památková péče A434 Ano 01.04.2015 00:00 02.09.2019 08:58
35 Podpora regionálního rozvoje A561 Ano 28.05.2018 00:00 02.09.2019 08:59
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00
37 Sčítání lidu, domů a bytů A687 Ano 01.08.2014 00:00 02.09.2019 09:02
38 Státní statistická služba A688 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:03
41 Ochrana zemědělského půdního fondu A1283 Ano 16.11.2016 00:00 02.09.2019 09:10
43 Zeměměřictví A1181 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:56
44 Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu A1045 Ano 01.03.2015 00:00 02.09.2019 10:50
46 Geologické práce A560 Ano 09.10.2017 00:00 02.09.2019 11:27
47 Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR A332 Ano 26.03.2012 00:00 02.09.2019 11:44
48 Zajišťování obrany České republiky A1441 Ano 27.11.2017 00:00 02.09.2019 11:45
49 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů A304 Ano 01.07.2017 00:00 02.09.2019 11:48
50 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) A1381 Ano 30.05.2018 00:00 04.09.2019 09:48
51 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy A1401 Ano 19.04.2018 00:00 04.09.2019 09:50

Nalezeno 30 z 30 záznamů.