Katalog agend

Název
Kód agendy v RPP
Schváleno
Platnost od
-
Platnost do
-
Vytvoření záznamu
-
Dopad na NIPI
Je pro zajištění agendy použit datový zdroj?
Je výstupem agendy datový zdroj?
Má editora?
Exportovat do otisku?
Má zapsanou informaci o kvalitě dat?
Má vazbu na jiné Agendy
Má vazbu na Životní události
Má vazbu na Trendy
Má vazbu na Projekty
Má vazbu na Požadavky
Má vazbu na Zdroje (zajišťující agendu)
Má vazbu na Zdroje (výstup agendy)
Globální textové vyhledávání
ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08
11 Základní registr - registr osob A102 Ano 01.06.2017 00:00 29.08.2019 13:31
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
15 Územní členění státu A423 Ano 03.08.2012 00:00 29.08.2019 13:46
16 Pozemkové úpravy A1025 Ano 02.07.2018 00:00 29.08.2019 13:56
20 Pozemní komunikace a silniční správní úřady A1381 Ano 30.05.2018 00:00 30.08.2019 07:33
23 Hospodaření s majetkem státu A24 Ano 19.10.2017 00:00 02.09.2019 08:25
24 Systém základních registrů A100 Ano 03.03.2017 00:00 02.09.2019 08:28
25 Základní registr - registr obyvatel A101 Ano 27.06.2018 00:00 02.09.2019 08:37
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44
27 O integrovanném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů A337 Ano 15.06.2012 00:00 02.09.2019 08:46
28 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů A338 Ano 01.07.2015 00:00 02.09.2019 08:48
29 Požární ochrana A341 Ano 22.06.2012 00:00 02.09.2019 08:51
30 Obecní zřízení (zákon o obcích) A343 Ano 01.07.2016 00:00 02.09.2019 08:52
31 PVS - Portál veřejné správy A344 Ano 03.07.2018 00:00 02.09.2019 08:54
32 Policie České republiky A418 Ano 16.01.2017 00:00 02.09.2019 08:54
34 Památková péče A434 Ano 01.04.2015 00:00 02.09.2019 08:58
35 Podpora regionálního rozvoje A561 Ano 28.05.2018 00:00 02.09.2019 08:59
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00
37 Sčítání lidu, domů a bytů A687 Ano 01.08.2014 00:00 02.09.2019 09:02
38 Státní statistická služba A688 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:03
41 Ochrana zemědělského půdního fondu A1283 Ano 16.11.2016 00:00 02.09.2019 09:10
43 Zeměměřictví A1181 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:56
44 Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu A1045 Ano 01.03.2015 00:00 02.09.2019 10:50
46 Geologické práce A560 Ano 09.10.2017 00:00 02.09.2019 11:27
47 Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR A332 Ano 26.03.2012 00:00 02.09.2019 11:44
48 Zajišťování obrany České republiky A1441 Ano 27.11.2017 00:00 02.09.2019 11:45
49 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů A304 Ano 01.07.2017 00:00 02.09.2019 11:48
50 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) A1381 Ano 30.05.2018 00:00 04.09.2019 09:48
51 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy A1401 Ano 19.04.2018 00:00 04.09.2019 09:50

Nalezeno 30 z 30 záznamů.